Oddział Gdański PTHC i Katedra i Zakład Histologii GUMed, jako lider strony polskiej w ramach grantu UE Erasmus+ pt. Digital transformation of Histology and Histopathology by Virtual Microscopy (VM) for an innovative medical school curriculum (VM3) nr 2022-1-RO01-KA220-HED-000089017 w dniach 27-28 listopada 2023 r. gościł kadrę naukowo-dydaktyczną z Grigore T. Popa University Of Medicine And Pharmacy, Iasi, Rumunia, Meditcinsky Universitet-Plovdiv, Bulgaria, Universidad De Alicante, Hiszpania, University Of Peloponnese, Grecja oraz Fundatia Euroed, Rumunia (koordynator). Otwarcie konferencji przeprowadził JM Rektor GUMed, prof. Marcin Gruchała.

Projekt o budżecie 250 tyś. Euro realizowany w latach 2022-2024 zakłada współpracę w ramach uniwersytetów medycznych UE celem stworzenia darmowej, międzynarodowej platformy do nauki wirtualnej histologii i histopatologii opartej o sieć www. Naszą Uczelnię reprezentowali pracownicy Katedry i Zakładu Histologii: dr hab. Piotr Wierzbicki (lider), kierownik jednostki prof. Michał Żmijewski i prof. Zbigniew Kmieć (wiceliderzy) oraz dr Agata Wrońskadr Anna Kotulak-Chrząszczdr Anna Piotrowska i Dariusz Zawada.

Projekt posiada stronę internetową: https://vm.projects.umfiasi.ro W organizację wydarzenia zaangażowani byli pracownicy Biura Projektów GUMed: Magdalena JuszkoKlaudia Kudrewicz-Kolna oraz Marek Kwiatkowski, przy wsparciu Rektora Uczelni oraz kanclerza GUMed prof. Jacka Bigdy. Konferencja w Gdańsku jest cyklicznym spotkaniem zespołów realizujących projekt, ze szczególnym uwzględnieniem merytorycznych i technicznych prac nad finalizacją powstania platformy VM3. Poprzednie spotkania odbywały się w Uniwersytecie w Jassy (2-3 marca 2023 r.) oraz Uniwersytecie w Alicante (8-9 czerwca 2023 r.).

Kategorie: Wydarzenia