W dniach 23-24 czerwca 2023 z inspiracji i na zaproszenie Prof. Piotra Dzięgiela, Kierownika Zakładu Histologii i Embriologii Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu odbyła się Konferencja Kierowników Katedr i Zakładów Histologii Uniwersytetów Medycznych w Polsce.

W Konferencji udział wzięli Członkowie Honorowi PTHC:  prof. Jerzy Kawiak, prof. Hieronim Bartel, prof. Maciej Zabel i prof. Piotr Dzięgiel oraz kierownicy dydaktyczni i organizacyjni lub ich reprezentanci będący jednocześnie w Zarządzie Głównym PTHC: Prof. Jacek Malejczyk, dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. UR, Prof. Piotr Czekaj, dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK, Dr hab. Aleksandra Wilk, Dr hab. Agata Ziółkowska, dr hab. Piotr Wierzbicki #GdańskiUniwersytetMedyczny oraz kierownicy będący członkami lub sympatykami PTHC: Prof. Janusz Godlewski, Prof. Romuald Wojnicz, Prof. Janusz Moryś, Prof. Grzegorz Lis oraz prof. Marzena Zielińska, Prodziekan ds. Kształcenia Klinicznego UMW. Prezentacji nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych podjęli się przedstawiciele firm i wydawnictwa współpracujący od wielu lat z PTHC: dr Krzysztof Borkowski, inż. Gregorz Szumilas oraz dyrektor Edyta Błażejewska i Katarzyna Lenczewska.

W trakcie obrad poruszano problemy i wyzwania stawiane przed nauczaniem histologii w dobie post-pandemicznej oraz wykorzystanie nowoczesnego, interaktywnego i cyfrowego wspomagania nauczania. Obrady uświetnił doskonały wykład prof. Hieronima Bartla o wybitnym histologu, Janie Evangeliście Purkyně. W kuluarach prowadzono rozmowy odnośnie prób ujednolicenia nazewnictwa histologicznego oraz wykorzystania poszczególnych podręczników do nauki histologii.

Reasumując, konferencja była wspaniałą okazją do naukowego i dydaktycznego spotkania i wymiany poglądów i perspektyw.

Kategorie: Wydarzenia