PREZES PTHC

Dr hab. Agnieszka Bossowska, prof. UWM

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka,

Wydział Nauk Medycznych,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
tel.: +48 89 5245304

faks: +48 89 5245307

e-mail: agnieszka.bossowska@uwm.edu.pl

WICEPREZESI 

Prof. dr hab. Piotr Czekaj

Zakład Cytofizjologii
Katedra Histologii i Embriologii
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Medyków 18; 40-752 Katowice
Tel.: 32-2088644

Dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK

dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Gagat, prof. UMK
Katedra Histologii i Embriologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz
tel.: 603 774 977

SEKRETARZ

Dr Barbara Wasilewska

Wydział Lekarski
Katedra Fizjologii Człowieka
​​​​​​​Collegium Medicum
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel.: +48 89 5245304
e-mail: bachaw@uwm.edu.pl

SKARBNIK

Dr Agata Wrońska

Katedra i Zakład Histologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
tel.: +48 583491501
e-mail: agata.wronska@gumed.edu.pl

REDAKTOR NACZELNY „FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA”

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieć

Katedra i Zakład Histologii
Gdañski Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdañsk, ul. Dębinki 1
tel.: +48 58 349 14 37
e-mail: zkmiec@gumed.edu.pl

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO (proszę o weryfikację)

Prof. dr hab. Barbara Bilińska

Zakład Endokrynologii
Instytut Zoologii
Uniwersytet Jagielloński
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 9
tel.: +48 12 664 50 27
e-mail: barbara.bilinska@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Michał Nowicki

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
60-781 Poznañ, ul. Święcickiego 6
tel.: +48 61 854 64 46
e-mail: mnowicki@ump.edu.pl

Dr hab. Małgorzata Piasecka, Prof. PUM

Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48
tel.: +48 91 48 00 910; faks: +48 91 48 00 905
e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl

Prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-368 Wrocław, ul. Chałubiñskiego 6a
tel.: +48 71 784 16 70; faks: +48 71 784 00 82
e-mail: marzenna.podhorska-okolow@umed.wroc.pl

Prof. dr hab. Ryszard Wiaderkiewicz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
tel./faks: +48 32 25 26 574
e-mail: wiader@sum.edu.pl

ZARZĄD GŁÓWNY DO 2022 roku

PREZES PTHC

Prof. dr hab. Mariusz Majewski

Wydział Lekarski
Katedra Fizjologii Człowieka
Collegium Medicum
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
tel.: +48 89 524 53 39
e-mail: mariusz.majewski@uwm.edu.pl

WICEPREZESI

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-368 Wrocław, ul. Chałubińskiego 6a
tel.: +48 71 784 13 54; faks: +48 71 784 00 82
e-mail: piotr.dziegiel@umed.wroc.pl

Prof. dr hab Michał Żmijewski

Katedra i Zakład Histologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdañsk, ul. Dębinki 1
tel.: +48 58 349 14 31
e-mail: mzmijewski@gumed.edu.pl

SEKRETARZ

Dr hab. Agnieszka Bossowska

Wydział Lekarski
Katedra Fizjologii Człowieka
​​​​​​​Collegium Medicum
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel.: +48 89 524 53 11
e-mail: agnieszka-bossowska@uwm.edu.pl

SKARBNIK

Dr Krystyna Bogus-Nowakowska

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-727 Olsztyn, Plac Łódzki 3
tel.: 89 523 43 05
e-mail: boguska@uwm.edu.pl

REDAKTOR NACZELNY „FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA”

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieć

Katedra i Zakład Histologii
Gdañski Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdañsk, ul. Dębinki 1
tel.: +48 58 349 14 37
e-mail: zkmiec@gumed.edu.pl

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Prof. dr hab. Barbara Bilińska

Zakład Endokrynologii
Instytut Zoologii
Uniwersytet Jagielloński
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 9
tel.: +48 12 664 50 27
e-mail: barbara.bilinska@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Michał Nowicki

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
60-781 Poznañ, ul. Święcickiego 6
tel.: +48 61 854 64 46
e-mail: mnowicki@ump.edu.pl

Dr hab. Małgorzata Piasecka, Prof. PUM

Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48
tel.: +48 91 48 00 910; faks: +48 91 48 00 905
e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl

Prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-368 Wrocław, ul. Chałubiñskiego 6a
tel.: +48 71 784 16 70; faks: +48 71 784 00 82
e-mail: marzenna.podhorska-okolow@umed.wroc.pl

Prof. dr hab. Ryszard Wiaderkiewicz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
tel./faks: +48 32 25 26 574
e-mail: wiader@sum.edu.pl