PREZES PTHC

Dr hab. Agnieszka Bossowska, prof. UWM

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka,

Wydział Nauk Medycznych,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
tel.: +48 89 5245304

faks: +48 89 5245307

e-mail: agnieszka.bossowska@uwm.edu.pl

WICEPREZESI 

Prof. dr hab. Piotr Czekaj

Zakład Cytofizjologii
Katedra Histologii i Embriologii
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Medyków 18; 40-752 Katowice
Tel.: 32-2088644

Dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK

SEKRETARZ

Dr Barbara Wasilewska

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka,

Wydział Lekarski,

Collegium Medicum,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30,

tel. 524 53 07

e-mail: bachaw@uwm.edu.pl

SKARBNIK

Dr Agata Wrońska

Katedra i Zakład Histologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
tel.: +48 583491501
e-mail: agata.wronska@gumed.edu.pl

REDAKTOR NACZELNY „FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA”

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieć

Katedra i Zakład Histologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 1
tel.: +48 58 349 14 37
e-mail: zkmiec@gumed.edu.pl

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

Prof. dr hab. Barbara Bilińska

Zakład Endokrynologii,

Katedra Fizjologii Zwierząt,

Instytut Zoologii,

Uniwersytet Jagielloński

e-mail: barbara.bilinska@uj.edu.pl

dr hab. n. med.  Małgorzata Piasecka, prof. PUM

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zakład Histologii i Biologii Rozwoju

Pomorski Uniwersytet Medyczny

71 – 210 Szczecin, ul. Żołnierska 48
tel.+48  (91)  48 00 908   fax +48  (91) 48 00 905

e-mail: malgorzata.piasecka@pum.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Ryszard Wiaderkiewicz

Katedra Histologii i Embriologii 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 18

tel: +4832 2088 363

e-mail: wiader@sum.edu.pl

Prof. dr hab. Mariusz Majewski

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka,

Wydział Lekarski,

Collegium Medicum,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30,

tel: +48 89 5245304; faks: +48 89 5245307            

e-mail: mariusz.majewski@uwm.edu.pl

dr hab. Magdalena Izdebska, prof. UMK

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 3733
e-mail: mizdebska@cm.umk.pl

Komisja rewizyjna

dr hab. Agnieszka Żuryń, prof. UMK

Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Katedra Histologii i Embriologii
Wydział Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 3733
e-mail: azuryn@cm.umk.pl

dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR

Katedra Nauk Morfologicznych

Kolegium Nauk Medycznych

Uniwersytet Rzeszowski 

e-mail: awawrzyniak@ur.edu.pl

prof. dr hab. Michał Żmijewski

Katedra i Zakład Histologii

Wydział Lekarski

Gdański Uniwersytet Medyczny

Email: michal.zmijewski@gumed.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel

Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul. T. Chałubińskiego 6a,

50-368 Wrocław

tel. 71 784 13 54

e-mail: piotr.dziegiel@umed.wroc.pl

dr hab. Ewa Jankowska-Steifer

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Wydział Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

e-mail: ewa.jankowskasteifer@wum.edu.pl

ZARZĄD GŁÓWNY DO 2022 roku

PREZES PTHC

Prof. dr hab. Mariusz Majewski

Wydział Lekarski
Katedra Fizjologii Człowieka
Collegium Medicum
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
tel.: +48 89 524 53 39
e-mail: mariusz.majewski@uwm.edu.pl

WICEPREZESI

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-368 Wrocław, ul. Chałubińskiego 6a
tel.: +48 71 784 13 54; faks: +48 71 784 00 82
e-mail: piotr.dziegiel@umed.wroc.pl

Prof. dr hab Michał Żmijewski

Katedra i Zakład Histologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdañsk, ul. Dębinki 1
tel.: +48 58 349 14 31
e-mail: mzmijewski@gumed.edu.pl

SEKRETARZ

Dr hab. Agnieszka Bossowska

Wydział Lekarski
Katedra Fizjologii Człowieka
​​​​​​​Collegium Medicum
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 30
tel.: +48 89 524 53 11
e-mail: agnieszka-bossowska@uwm.edu.pl

SKARBNIK

Dr Krystyna Bogus-Nowakowska

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-727 Olsztyn, Plac Łódzki 3
tel.: 89 523 43 05
e-mail: boguska@uwm.edu.pl

REDAKTOR NACZELNY „FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA”

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieć

Katedra i Zakład Histologii
Gdañski Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdañsk, ul. Dębinki 1
tel.: +48 58 349 14 37
e-mail: zkmiec@gumed.edu.pl

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Prof. dr hab. Barbara Bilińska

Zakład Endokrynologii
Instytut Zoologii
Uniwersytet Jagielloński
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 9
tel.: +48 12 664 50 27
e-mail: barbara.bilinska@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Michał Nowicki

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
60-781 Poznañ, ul. Święcickiego 6
tel.: +48 61 854 64 46
e-mail: mnowicki@ump.edu.pl

Dr hab. Małgorzata Piasecka, Prof. PUM

Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48
tel.: +48 91 48 00 910; faks: +48 91 48 00 905
e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl

Prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
50-368 Wrocław, ul. Chałubiñskiego 6a
tel.: +48 71 784 16 70; faks: +48 71 784 00 82
e-mail: marzenna.podhorska-okolow@umed.wroc.pl

Prof. dr hab. Ryszard Wiaderkiewicz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
tel./faks: +48 32 25 26 574
e-mail: wiader@sum.edu.pl