• 1957 r. – PTHiC rozpoczęło swój byt jako sekcja histochemiczna Polskiego Towarzystwa Anatomicznego dzięki inicjatywie prof. Henryka Godlewskiego.
 • 02.1958 – pierwsze historyczne sympozjum sekcji, dotyczyło histochemii fosfataz.
 • Maj 1960 – posiedzenie konstytucyjne 17 członków założycieli PTHiC w Warszawie.
 • 1961 – Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików rozpoczęło swoją działalność dzięki poparciu Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
 • 1961 – został powołany Komitet Redakcyjny kwartalnika „Folia Histochemica et Cytochemica”, redaktorem czasopisma został prof. Józef Niweliński.
 • 1962 – PTHiC organizuje w Warszawie kurs histochemii teoretycznej i praktycznej.
 • 1962 – ukazał się historycznie pierwszy polski podręcznik histochemiczny, 2-tomowy „Skrypt Metod Histochemicznych” pod red. Aleksandry Krygier-Stojałowskiej i Henryka Godlewskiego.
 • 1962 – pierwsze sympozjum naukowe organizowane przez PTHiC w Białymstoku.
 • 1963 – PTHiC organizuje I Międzynarodowe Sympozjum Histochemii w Warszawie, pt. „Histochemia wzrostu i różnicowania”. Obok histochemików polskich w sympozjum wzięli udział czołowi przedstawiciele światowej histo- i cytochemii: A. Ambrose z Londynu, E.P. Benditt z Waszyngtonu, J. Brachet z Brukseli, H.V. Mayersbach z Nijmegen, Z. Lojda z Pragi, M. Niemi z Helsinek, K. Ogawa z Kyoto, J.M. Olenow z Leningradu, A.G.E. Pearse z Londynu, G. Rappay z Budapesztu, W. Sandritter z Frankfurtu, J.H. Scharf z Halle, J. Śvejda z Pragi oraz J. Verne i R. Wegmann z Paryża.
 • Od 1961 roku PTHiC jako członek Międzynarodowej Federacji Towarzystw Histo- i Cytochemicznych bierze czynny udział w odbywających się co cztery lata kongresach międzynarodowych histochemii i cytochemii.
 • 1973 – zainicjowanie przez prof. Zofię Bielańską-Osuchowską i prof. Jerzego Kawiaka w Warszawie corocznych konferencji naukowych o charakterze szkoleniowym. Tematyka tych konferencji ukazała bardzo szeroki zakres zainteresowań i poszukiwań badawczych w Polsce od lat siedemdziesiątych aż do chwili obecnej.
 • 1973 – ukazał się I tom dzieła zbiorowego „Ultrastruktura i funkcja komórki” redagowany przez J. Kawiaka, Z. Osuchowską i A. Przełęcką.
 • 1974 – w wyniku starań prof. J. Niwelińskiego umieszczono czasopismo „Folia Histochemica et Cytochemica” w Current Contents(Life Sciences), renomowanym przeglądzie bibliograficznym Instytutu Informacji Naukowej z Filadelfii.
 • 1975 – pierwsza poważna monografia histochemiczna w języku polskim pt. „Topochemiczne metody badań komórek i tkanek” opracowana pod redakcją prof. A. Krygier-Stojałowskiej i prof. H. Godlewskiego.
 • 1976 – Redaktorem Naczelnym „Folia Histochemica et Cytochemica” zostaje prof. Jerzy Kałuża.
 • 1979 i 1983 – z inicjatywy PTHiC pod redakcją prof. Marka Wawrzyniaka opublikowano II wydanie „Mianownictwa histologicznego” i „Mianownictwa embriologicznego”.
 • 1982 – II wydanie podręcznika „Topochemiczne metody badań komórek i tkanek” pod redakcją A. Krygier-Stojałowskiej i H. Godlewskiego.
 • 1982 – wznowienie działalności wydawniczej „Folia Histochemica et Cytochemica” po blisko pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej zawieszoniem działalności wszystkich redakcji i komitetów redakcyjnych w związku z wprowadzeniem stanu wojennego 13.12.1981 r.
 • 1983 – tytuł organu Towarzystwa został zmieniony na „Folia Histochemica et Cytobiologica”.
 • 1989 – wydanie przez PWN podręcznika „Immunocytochemia”, opracowanego przez prof. Macieja Zabla na zlecenie Zarządu Głównego PTHC.
 • 1990 – powołanie i zarejestrowanie Fundacji Postępów Nauki o Biologii Komórki z inicjatywy Zarządu Głównego PTHC w celu prowadzenia działalności wydawniczej, w 1992 zmiana nazwy na Fundację Biologii Komórki i Biologii Molekularnej.
 • 1992 – PTHiC wespół z Polskim Towarzystwem Anatomicznym organizuje IX Europejski Kongres Anatomiczny w Krakowie, prof. Tadeusz Cichocki prezydentem Kongresu.
 • 1992 – powołanie nowego Redaktora Naczelnego „Folia Histochemica et Cytobiologica” – prof. Jana Litwina oraz zastępcy Redaktora Naczelnego, prof. Barbary Bilińskiej.
 • 1996 – prof. Maciej Zabel zostaje wybrany na Kongresie w Kyoto skarbnikiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Towarzystw Histochemicznych i Cytochemicznych (IFSHC).
 • 2001 – uroczyste obchody 40 rocznicy powstania PTHiC w trakcie 37 Sympozjum PTHC w Krakowie zorganizowanego przez prof. Barbarę Bilińską.
 • 2004 – przedstawiciele Międzynarodowej Federacji na 12 Kongresie IFSHC w San Diego wybierają PTHiC na organizatora kolejnego Kongresu, który odbędzie się w Gdańsku w sierpniu 2008 r.
 • 2006 – powołanie nowego Redaktora Naczelnego „Folia Cytochemica et Cytobiologica” – prof. Lecha Chyczewskiego.
 • Obecnie PTHiC działa w 10 oddziałach: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.