2023- Sympozjum PTHC w Rzeszowie

2023- Minikonferencja VM3 w Gdańsku

2023- Konferencja kierowników katedr i zakładów histologii – Wrocław

2022- Sympozjum PTHC w Bydgoszczy