W dniach 2-3 luty 2023 roku doszło do spotkania w Uniwersytecie Medyczno-Farmaceutycznym w Jassy, Rumunia, zespołów naukowo-dydaktycznych w ramach grantu UE Erasmus+ pt. „Digital transformation of Histology and Histopathology by Virtual Microscopy (VM) for an innovative medical school curriculum” (VM3). Projekt ten zakłada międzynarodową współpracę celem stworzenia darmowej, międzynarodowej platformy do nauki wirtualnej histologii i histopatologii opartej o sieć www. W pracach uczestniczą zespoły z Rumunii „Grigore T. Popa” University Of Medicine And Pharmacy, Iasi – lider, Meditcinsky Universitet-Plovdiv, Bulgaria, Universidad De Alicante, Spain, University Of Peloponnese, Greece, koordynacja – Fundatia Euroed, Romania. Stronę polską reprezentuje Katedra i Zakład Histologii #GdańskiUniwersytetMedyczny, wraz z członkami OG PTHC. W spotkaniu w Jassy uczestniczyli z naszej strony dr hab. Piotr Wierzbicki (lider pl) oraz prof. dr hab. Michał Żmijewski. Po owocnych obradach 2-3 lutego 2023 zapoczątkowaliśmy intensywną realizację zadań związanych z realizacją projektu.

Uniwersytet w Jassy; członkowie zespołów z Grecji, Polski i Hiszpanii
Kategorie: Wydarzenia