W dniach 8-9 czerwca 2023 roku doszło do spotkania w Uniwersytecie Alicante, Hiszpania, zespołów naukowo-dydaktycznych w ramach grantu UE Erasmus+ pt. „Digital transformation of Histology and Histopathology by Virtual Microscopy (VM) for an innovative medical school curriculum” (VM3). Jest to drugie spotkanie, gdzie podsumowaliśmy dotychczasową działalność, zaplanowaną na spotkaniu w Jassy. Wielkie podziękowania dla członków PTHiC, którzy wypowiedzieli się w ankiecie VM3 odnośnie wiedzy, oczekiwań, zalet i wad systemu wirtualnej mikroskopii. Uzyskaliśmy odpowiedzi od 15 naukowców (członków PTHC) z całej Polski, co stanowi znaczne przekroczenie wymaganych 5 opinii. Zespół polski reprezentowali dr hab. Piotr Wierzbicki (lider pl) oraz prof. dr hab. Zbigniew Kmieć z Katedry Histologii #GdańskiUniwersytetMedyczny. Kolejnym etapem działań będzie zebranie, przesłanie do Jassy i zeskanowanie 100 preparatów histologicznych oraz rozruch platformy VM. Następne spotkanie odbędzie się w Gdańskim Uniwersytecie Medyczny, gdzie postaramy się dobrze powitać gości z Rumunii, Hiszpanii, Grecji i Bułgarii!

Kategorie: Wydarzenia