Przedstawiciele Katedry i Zakładu Histologii GUMed prof. Piotr Wierzbicki (lider), kierownik jednostki prof. Michał Żmijewski i prof. Zbigniew Kmieć (wiceliderzy) wzięli udział w cyklicznej konferencji naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie Medycznym w Płowdiwie, Bułgaria, w dniach 13-14 czerwca 2024 r w ramach grantu UE Erasmus+ pt. Digital transformation of Histology and Histopathology by Virtual Microscopy (VM) for an innovative medical school curriculum (VM3.0).  

Projekt o budżecie 250 tyś. Euro realizowany w latach 2022-2024 zakłada współpracę w ramach uniwersytetów medycznych UE celem stworzenia darmowej, międzynarodowej platformy do nauki wirtualnej histologii i histopatologii opartej o sieć www. Nasza Uczelnia reprezentuje Polskę a pozostałe jednostki to Grigore T. Popa University Of Medicine And Pharmacy, Iasi, Rumunia, Meditcinsky Universitet-Plovdiv (gospodarz obecnego spotkania), Bulgaria, Universidad De Alicante, Hiszpania, University Of Peloponnese, Grecja oraz Fundatia Euroed, Rumunia (koordynator). Projekt posiada stronę internetową: https://vm.projects.umfiasi.ro , natomiast platforma VM3.0 znajduje się na serwerze w Jassy https://vm-vl.projects.umfiasi.ro/en_GB/ . Platforma będzie miała unikalne w skali globalnej funkcje wskazywania cech charakterystycznych dla danej tkanki/komórki/narządu oraz możliwość samodzielnego nanoszenia notatek we własnym koncie użytkownika. Spotkanie miało na celu finalizację prac z tłumaczeniem opisów i szczegółów preparatów na wszystkie języki końcowych użytkowników, co będzie można wybrać jako użytkownik: EN, PL, ES, BG, GR, RO. Ze strony naszej Uczelni zaangażowani w projekt są również: dr Agata Wrońskadr Anna Kotulak-Chrząszczdr hab. Anna Piotrowska i Dariusz Zawada. Poprzednie spotkanie odbyło się w Gdańsku (GUMed, 27-28 listopada 2023), Uniwersytecie w Alicante (8-9 czerwca 2023 r.) oraz w Uniwersytecie w Jassy (2-3 marca 2023 r.).

Kategorie: Wiadomości